Interaction design
& webdevelopment
06 23 61 5505
info@webrandt.nl

Algemene voorwaarden


Webrandt maakt bij alle aanbiedingen en overeenkomsten gebruik van zowel de Module Algemeen als de Module 5 Ontwikkeling en onderhoud website van de ICT~Office Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Beide Modules worden beneden ter download/inzage aangeboden. Nederland ICT (voorheen ICT~Office) is de branchevereniging van 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland. Deze algemene voorwaarden beantwoorden aan de laatste stand van zaken wat betreft wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT. De voorwaarden leveren een bijdrage aan het welslagen van projecten door een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s tussen leverancier en klant.


Download de algemene voorwaarden